Bestuur

Nicole Hofland (voorzitter)
Carel ten Teije (secretaris en penningmeester)
Margaretha Bakker
Germt de Vries
GertJan Leideman
Johan van Doesum