Achtergrond

Visie

Iedereen verdient een volwaardige plaats in onze samenleving op basis van zijn of haar individuele talenten. Er staan heden ten dage veel medemensen – om uiteenlopende redenen – geheel of gedeeltelijk ‘buiten’ de samenleving of dreigen in een dergelijke situatie te geraken. Wij achten dat om meerdere redenen zeer onwenselijk. Veel talent – waar de samenleving haar (ook financiële) voordeel mee kan doen en aantrekkelijker door kan worden – blijft onbenut. Het levensplezier, dat deelname aan de samenleving biedt en hetgeen wij iedereen gunnen, blijft in de huidige situatie voor veel medemensen ‘onbereikbaar’.

Missie

Onze organisatie beschouwt het als haar missie om – met alle mogelijkheden, die haar ten dienste (kunnen) staan – medemensen, die gedeeltelijk of geheel ‘buiten’ de samenleving staan of dreigen te komen, te stimuleren, te ondersteunen en te begeleiden met betrekking tot participatie, integratie en emancipatie op basis van hun individuele talenten en met als doel zo volwaardig mogelijk deelnemen aan de samenleving.

 

In verband met de nominatie voor het Appeltje van Oranje 2015 is er dit filmpje gemaakt.