Opstap

Opstap (voluit: Opstap naar maatschappelijke participatie) ondersteunt deelnemers die door hun beginnend taalniveau nog niet in staat zijn om direct volledig te participeren in de Zoetermeerse samenleving. De basiskennis van de Nederlandse taal is vaak niet toereikend om aansluiting te maken met de samenleving.  Zo ontbreekt het veel mensen aan zelfvertrouwen om hun basiskennis van de Nederlandse taal daadwerkelijk te gaan gebruiken en in de praktijk te verbeteren.

De deelnemers aan Opstap volgen twintig weken lang intensief taallessen en lessen maatschappijoriëntatie. Na tien weken gaan zij ook lerend vrijwilligerswerk verrichten in één van de PiëzoCentra om het geleerde in de taallessen toe te passen in de praktijk.

Na afloop van het project:

  • is het taalniveau van de deelnemers verhoogd
  • zijn zij zelfredzamer geworden
  • hebben zij meer zelfvertrouwen gekregen
  • hebben zij hun netwerk vergroot
  • zijn zij onderdeel geworden van de PiëzoMethodiek en
  • zijn zij gestart met lerend vrijwilligerswerk of gaan zij starten met een opleiding.