Piëzo zoekt bestuursleden en een voorzitter

Door het aflopen van bestuurstermijnen is Piëzo op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden en een voorzitter.
Geïnteresseerden kunnen voor 15 december een korte motivatie en gegevens over hun achtergrond mailen aan Marieke van Bijnen via marieke@stichtingpiezo.nl

Profielschets voor nieuwe bestuursleden (inclusief voorzitter) van Piëzo

Profiel voor bestuursleden

 • Binding hebben met de Zoetermeerse samenleving
 • Beschikken over een (professioneel) netwerk dat raakvlakken heeft met het werk van Piezo
 • De uitgangspunten, werkwijze en doelstellingen van de organisatie onderschrijven (zie jaarverslag)
 • Kennis hebben van het sociaal domein, waarbinnen Piezo functioneert
 • Kunnen discussiëren en op basis van de uitkomsten daarvan standpunten kunnen bepalen
 • Beschikken over bestuurlijke ervaring

Aanvullend profiel voor de voorzitter

 • Ervaring in het leiden van vergaderingen
 • Beschikken over vergader technische vaardigheden
 • Goede communicatieve en contactuele vaardigheden
 • Ook incidenteel overdag beschikbaar zijn
 • Strategisch kunnen handelen
 • Snel verbinding kunnen maken
 • Beschikken over analytisch vermogen

Achtergrond bij voorkeur 

 • Bedrijfsleven
 • Jongeren
 • Ouderen
 • Migranten
 • Onderwijs
 • Financiën

Informatie

 • Het Piëzo-bestuur vergadert 6 x per jaar in de avonduren
 • Er is strategisch beleidsplan, waarin het beleid voor de komende jaren staat beschreven
 • Er is een directiestatuut, waarin de taakverdeling tussen bestuur en directie is vastgelegd