Zorg in verbinding

Wijzelf Zorgcoöperatie biedt een geavanceerd computersysteem waarmee (zorg)vraag en aanbod kenbaar gemaakt kunnen worden. Matches komen tot stand zonder verdere inmenging van zorgorganisaties.  Het platform biedt zo een kans voor Zoetermeerders om zelf te voorzien in hun zorgbehoefte. Wijzelf en Piëzo willen nauwer gaan samenwerken, om enerzijds inwoners wegwijs te maken in het zelf regelen van hun zorgbehoeften en anderzijds deelnemers van Piëzo zelfstandig te laten werken via het platform. Daarvoor hebben zij samen het Project Zorg in Verbinding geformuleerd. 

Doel

Met het project Zorg in verbinding stellen Wijzelf en Piëzo zich ten doel;

  • De zelfredzaamheid van ouderen (en anderen) te vergroten waardoor zij zelf de regie kunnen nemen bij het voorzien in hun individuele zorgbehoeften;
  • Kansen te creëren voor diverse doelgroepen om (betaalde) werk- of stageopdrachten uit te voeren via Wijzelf;
  • Deelnemers van Piëzo en zo mogelijk anderen te begeleiden in het actief worden op het Wijzelf platform en zo bij te dragen aan het zelfstandig kunnen werken via Wijzelf.

Doelgroepen

  • Mensen die momenteel op enigerlei wijze begeleid worden door Piëzo (bijvoorbeeld deelnemers uit fase 3 of 4 van de PiëzoMethodiek die;
    • lerend vrijwilligerswerk doen, of bezig zijn met een mbo 1 of 2 opleiding via Piëzo, of
    • deelnemers die reeds een diploma behaald hebben op mbo-niveau 1 of 2, maar nog begeleiding nodig hebben in het vinden van werk(opdrachten);
  • Anderen die via de gemeente of andere instanties betrokken kunnen worden in dit project;
  • Zoetermeerders met een (zorg)hulpvraag die baat kunnen hebben bij aansluiting bij Wijzelf.

Projectcoördinator Anouk Logtenberg, anouk@stichtingpiezo.nl of 06-40537674