Projecten

Een groot aantal projecten wordt door Piëzo ontwikkeld en uitgevoerd. De projecten worden georganiseerd door de professionals van Piëzo, maar de meeste worden gerealiseerd door de vrijwilligers en de deelnemers. De doelen van de projecten zijn uiteraard in lijn met de doelstellingen van Piëzo. Het verbeteren van participatie van deelnemers en vrijwilligers aan de maatschappij, integratie van mensen onder andere door het vergroten van hun persoonlijke netwerken en emancipatie van mannen en vrouwen om als gerespecteerd burger deel uit te maken van de Zoetermeerse samenleving.