Nederlandse taallessen

Binnen de PiëzoMethodiek worden taallessen Nederlands gegeven op de Piëzo-locaties. De lessen bestaan uit de niveaus: beginners, halfgevorderden en gevorderden.

Deze niveaus worden, indien nodig, op hun beurt onderverdeeld in groepen voor lager-, middelmatig- en hogeropgeleide leerlingen. Nieuwe deelnemers worden door een brede intake en/of via een zogenaamde ‘Instroomgroep’ beoordeeld op hun geschiktheid voor één van de drie groepen. Dit neemt over het algemeen niet meer dan enkele lessen in beslag. Een deelnemer die een groep met goed gevolg heeft doorlopen kan doorstromen naar een andere groep. Voor deelnemers die nog niet in staat zijn om taallessen te volgen in een groep wordt een passende oplossing gezocht bij Piëzo of bij een partnerorganisatie die individuele lessen Nederlandse taallessen aanbiedt.

Taalvrijwilligers

De taallessen Nederlands worden door vrijwilligers gegeven in de verschillende Piëzo-locaties (in specifieke situaties bij mensen thuis) in Zoetermeer en Leiden. De lessen beslaan gemiddeld twee uur en kunnen, naar gelang het niveau, bestaan uit lees- en schrijfoefeningen, lessen basisgrammatica, lessen spreekvaardigheid, lessen conversatie en lessen informatie met betrekking tot de Nederlandse maatschappeij en cultuur. Voor elk van de drie niveaus waarop de lessen worden gegeven, zijn meerdere keuzes mogelijk qua dag/avond en tijdstip.

Wil je ook taalvrijwilliger worden?

We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om Nederlandse taalles te geven, in groepen of individueel. Tijden zijn in overleg, lesmateriaal is beschikbaar en het is mogelijk een training te volgen.

Voor meer informatie? Taalcoördinator Janita Volders, Janita@stichtingpiezo.nl of tel: 06-55214961