PiëzoMethodiek

“De PiëzoMethodiek biedt mij een kader waarin ik effectief mensen kan helpen”
(Vrijwilliger Piëzo)

Met de PiëzoMethodiek krijgen mensen de gelegenheid zich te ontwikkelen naar een voor hun gewenste en passende rol in de maatschappij. De PiëzoMethodiek is een stappenplan bestaande uit vijf fases. Aan het einde van iedere fase heeft de deelnemer iets nieuws geleerd. Deelnemers kunnen in iedere fase in- of uitstromen, afhankelijk van hun (voor)opleiding, capaciteiten en wensen. Beoogd eindresultaat is dat mensen optimaal meedoen in de maatschappij. Dat kan het volgen van een opleiding zijn, het verrichten van betaald werk of vrijwilligerswerk.

Meer informatie over de PiëzoMethodiek is te vinden op deze website.

PiëzoAcademie

Piëzo heeft door deelname aan het Oranje Fonds Groeiprogramma een enorme kwalitatieve en kwantitatieve groei doorgemaakt. De PiëzoMethodiek is daarnaast ook inhoudelijk verder geprofessionaliseerd en wordt nu op 15 locaties in Nederland gebruikt en de voorbereiding voor nieuwe locaties gaat onverminderd door. De PiëzoMethodiek is een instrument om de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie (en daarmee hun mogelijkheden) om te participeren te vergroten. Daarnaast legt de methodiek verbinding tussen mensen, organisaties en de samenleving als geheel.

De PiëzoMethodiek moet volledig leidend zijn binnen de dagelijkse praktijk van de organisaties die met de PiëzoMethodiek werken ( Piëzo en onze ‘uitrolorganisaties’). Piëzo heeft signalen ontvangen van huidige uitrolorganisaties dat een nog sterkere behoefte bestaat aan deskundigheidsbevordering van hun medewerkers en vrijwilligers om het werken met de PiëzoMethodiek nog meer eigen te maken.

Om hen en toekomstige uitrolorganisaties hierbij te ondersteunen én medewerkers/ vrijwilligers van Piëzo klaar te stomen voor het kunnen verzorgen van deze deskundigheids-bevordering wordt de PiëzoAcademie ingericht. Het Oranje Fonds ondersteunt finanacieel de opzet en het eerste projectjaar van de PiëzoAcademie.

Doel

Het doel van de PiëzoAcademie is tweeledig:

  1. Deskundigheidsbevordering; voorzien in behoefte uitrolorganisaties

Het functioneren van de PiëzoMethodiek is in sterke mate afhankelijk van deskundige medewerkers en (lerende) vrijwilligers. Huidige uitrolorganisaties vragen om deskundigheidsbevordering bij de wijze waarop de PiëzoMethodiek in de praktijk wordt toegepast. Belangrijk is dat iedereen zo optimaal mogelijk werkt (leert werken) met de PiëzoMethodiek want dat komt de kwaliteit voor de deelnemers –die door de PiëzoMethodiek in ontwikkeling gezet worden- uiteraard ten goede.  

  1. Deskundigheidsbevordering; toerusten van Piëzomedewerkers en -vrijwilligers

Om de deskundigheidsbevordering bij uitrolorganisaties vorm te geven is het belangrijk dat een groter aantal medewerkers in de organisatie opgeleid wordt om dit te kunnen verzorgen. Daarnaast zet Piëzo vrijwilligers met een expertise op het gebied van deskundigheidsbevordering in. Zij worden ook meegenomen in het scholingsprogramma.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jocelyn Heidweiller, projectcoordinator PiëzoAcademie. jocelyn@stichtingpiezo.nl of 06-51948552