Entreeopleiding

Entreeopleiding, profiel Dienstverlening en Zorg, Piëzo en ID-college

Wanneer iemand niet beschikt over een vooropleiding met diploma dan is het vinden van betaald werk of een vervolgopleiding niet eenvoudig. Piëzo en het ID-college hebben de handen ineengeslagen en bieden een Entreeopleiding Dienstverlening en Zorg aan, speciaal voor deze doelgroep. Het ID-college draagt zorg voor het lesprogramma, Piëzo voor de stageplekken en de (extra) begeleiding van de deelnemers. De randvoorwaarden zijn optimaal afgestemd op de doelgroep.

Wat houdt een Entreeopleiding in?

Een Entreeopleiding is een MBO-opleiding op niveau 1 en duurt een (school)jaar. Deelnemers worden voorbereid op het werken in een bedrijf of organisatie. Ze krijgen allerlei praktijkgerichte opdrachten, volgen voor de doelgroep relevante vakken en werken tegelijkertijd aan hun eigen ontwikkeling.

De groepen zijn klein en de opleiding geeft veel structuur. Deelnemers krijgen veel persoonlijke aandacht en begeleiding. De lestijden van de opleiding zijn afgestemd op de schooltijden, zodat de opleiding ook goed toegankelijk is voor ouders met schoolgaande kinderen. Dankzij deze randvoorwaarden is het slagingspercentage van de Piëzo – ID-college groepen hoog (85%).

Voor wie?

De Entreeopleiding is bestemd voor mensen die niet over een vooropleiding met een diploma beschikken. Met de Entreeopleiding leren deelnemers de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het werken in een bedrijf of organisatie. Deelname aan het traject geeft de deelnemer perspectief op een vervolgopleiding of op betaald werk.

Stage

Een stage vormt een belangrijk onderdeel van de Entreeopleiding. De stage vindt plaats bij een organisatie en op een werkplek die aansluit bij het werkterrein waar de deelnemer voor kiest. Deelnemers kunnen binnen het profiel Dienstverlening en Zorg kiezen uit de volgende werkterreinen:

  • Facilitair
  • Zorg
  • Horeca/catering

De stage omvat 18 uur per week gedurende de gehele opleiding. Piëzo zorgt voor stageplekken in de PiëzoCentra of bij netwerkpartners in Zoetermeer en omgeving.

Lesdagen

Naast de stage gaan deelnemers 1 dag per week en 1 ochtend per 3 weken naar school. Zij volgen vakken als Nederlands, rekenen, loopbaanoriëntatie en –begeleiding, burgerschapsonderwijs en leren werken op de computer.

Doorstroming

Met een diploma van een Entreeopleiding kunnen deelnemers doorstromen naar betaald werk of naar een MBO-opleiding op niveau 2. Piëzo en het ID-College helpen de deelnemer bij het maken van de beste keuze, zodat de overstap goed verloopt. 

Les- en boekengeld wordt vergoed door Fonds 1818.

Informatie

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met:
Sandra Venhuizen
Projectleider opleidingen
Telefoonnummer: 06-52667817
E-mail: sandra@stichtingpiezo.nl