€nergieparty’s/Consulenten duurzaam

De €nergieparty’s zijn in 2013 ontstaan als samenwerking tussen Piëzo en de gemeente Zoetermeer. Inmiddels worden er ook Energiescans gegeven en is er een inlooppunt in de bibliotheek gerealiseerd. Doel van al deze onderdelen is om Zoetermeerders bewuster om te laten gaan met energie, het energiegebruik in de eigen woonomgeving omlaag te brengen (en uiteindelijk ook de energierekening) en om lerende vrijwilligers van Piëzo te helpen hun talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen.

€nergieparty’s

Tijdens de €nergieparty, vergelijkbaar met een Tupperware party, wordt ruimschoots aandacht besteed aan elektriciteit, gas en bijbehorende besparingstips. Ook wordt iedere ruimte van het huis besproken. De €nergieparty’s en – scans worden gegeven door twee enthousiaste energieconsulenten. Ze brengen bijbehorende materialen mee die ook uitgeprobeerd kunnen worden. De €nergieparty’s worden onder andere bij mensen thuis gegeven en in PiëzoCentra. Zelf een party organiseren is ook mogelijk.

€nergiescans

De €nergiescans zijn hét middel om het huis grondig te controleren op onnodig energieverbruik. Twee energieconsulenten komen bij iemand thuis en lopen door de huiskamer en keuken. Andere ruimte in het huis worden besproken en als de bewoner dit wil, wordt ook daar doorheen gelopen. Na de scan krijgt de bewoner van het huis een rapport over het energiegebruik in het huis én tips hoe energiezuinig(er) te wonen.

€nergieparty’s en –scans zijn altijd gratis.

Inloop Energiepunt in de hoofdbibliotheek

Bij het Energiepunt zijn twee energieconsulenten aanwezig die informatie geven over het gebruik van elektriciteit, gas en water. Wat gebruik je en waar zou je nog op kunnen besparen. Ook kan er gekeken worden naar de energienota. Een bezoek aan het Energiepunt is gratis en kan elke woensdag tussen 14.00 en 15.00 uur op Duitslandlaan 440.

Afspraak maken en meer informatie

Wilt u een afspraak maken voor een €nergieparty of €nergiescan? Of wilt u zich aanmelden voor de cursus tot energieconsulent of meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Jocelyn Heidweiller via jocelyn@stichtingpiezo.nl of door te bellen naar 079-8885550.

Duurzaam Zoetermeer
De €nergyparty is een initiatief van de gemeente Zoetermeer (het programma Duurzaam Zoetermeer) en stichting Piëzo. In het programma Duurzaam Zoetermeer maakt de gemeente afspraken om Zoetermeer in de toekomst leefbaar te houden. Zoetermeer moet een groene, schone en milieuvriendelijke stad zijn, waarin men zuinig is op natuurlijke hulpbronnen en de beschikbare groene ruimte. Duurzaam Zoetermeer geeft hier op een praktische manier invulling aan, samen met lokale milieuorganisaties, het bedrijfsleven en de inwoners van Zoetermeer.

Meer informatie over het programma Duurzaam Zoetermeer vindt u op www.zoetermeer.nl/