Mannenemancipatie ‘EpiCentrum’

De afgelopen jaren heeft de gemeente Zoetermeer samen met stichting Piëzo een eerste aanzet tot mannenemancipatie, participatie en integratie gedaan. Binnen de bestaande PiëzoCentra zijn steeds meer mannen betrokken bij activiteiten en lessen zoals de mannenkooklessen in Meerzicht en Buytenwegh, maar ook computerlessen, maatschappijorientatie en taallessen. De gemeente Zoetermeer heeft middelen beschikbaar gesteld en de stichting Piëzo heeft additionele activiteiten ontplooid speciaal voor mannen. Sommige activiteiten zijn gemengd, dit in lijn met het streven van de overheid om meer gemengde activiteiten te gaan doen om emancipatie te bevorderen.

De gemeente Zoetermeer wil de mannenemancipatie een extra impuls geven met speciale activiteiten voor mannen. Doelstelling van deze activiteiten is emancipatie, participatie en integratie van (allochtone en autochtone) mannen in de samenleving. Het samenhangende programma aan mannenactiviteiten wordt uitgevoerd onder de noemer ‘EpiCentrum’.

Het EpiCentrum straalt kracht uit, leidt tot verandering en is energiek. Het programma EpiCentrum wordt opgezet door de stichting Piëzo (participatie, integratie, en emancipatie Zoetermeer) en aangehaakt bij de bestaande en steeds groeiende activiteiten voor mannen in de diverse PiëzoCentra. Het EpiCentrum is geen fysieke plek voor mannen, maar betreft activiteiten die op verschillende locaties in de stad plaatsvinden, deels binnen de bestaande PiëzoCentra, deels op andere locaties. Deelname aan de activiteiten nodigt uit om (weer) deel te gaan nemen aan de maatschappij en biedt de mogelijkheid om te werken aan persoonlijke ontwikkeling in relatie het bewustzijn van het eigen rolpatroon en de mannelijke identiteit. Epicentrum komt van het Griekse woord epos of heldendicht: dit is een uitgebreid, poëtisch relaas over de avonturen van een held of soortgelijk figuur.