Taalontmoetingen

Bij ‘Taalontmoetingen’ gaat het om het eigen maken van de eerste-kneepjes van de Nederlandse taal aan deelnemers voor wie deelname binnen een grote groep een stap te ver is. Het doel van de ‘Taalontmoetingen’ is het vergroten van de zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden.

Vrijwilligers organiseren en verzorgen de ‘Taalontmoetingen’ in een 1-op-1 setting of met kleine groepjes op basisscholen en in de PiëzoCentra/PiëzoSteunpunten. Vanuit de groepjes ’Taalontmoetingen’ stromen deelnemers die hieraan toe zijn door naar de grotere taalgroepen op één van de PiëzoCentra, PiëzoSteunpunten of in een taalgroep bij één van onze partnerorganisaties.

Neem voor meer informatie over deelname aan ‘Taalontmoetingen’ contact op met Samantha Doornweerd via samantha@stichtingpiezo.nl

Mensen die het leuk vinden om taalvrijwilliger te worden, kunnen ook contact opnemen met Samantha. Taalvrijwilligers krijgen een training aangeboden via het Taalhuis Zoetermeer.