Bezoekmannen en vrouwen

Bezoekvrouwen en -mannen van Piëzo halen gezinnen uit hun sociaal isolement.

De Bezoekman of -vrouw van de stichting Piëzo levert een waardevolle bijdrage aan de bestrijding van eenzaamheid in Zoetermeer. Een bezoekman of -vrouw haalt Zoetermeerders en hun gezinnen uit hun isolement en begeleidt ze naar taalles, scholing, werk, opvoedingsadvies, hulpverlening of de gezondheidszorg.

Buitenwereld 
De Bezoekman of -vrouw richt zich op mensen die door diverse organisaties en instellingen worden doorverwezen naar Piëzo. Na een melding gaan zij op huisbezoek.  Tijdens het huisbezoek krijgen zij een goed beeld van de leefsituatie van deze mensen (en hun gezin). Bezoekvrouw Quania: ‘Ik stel vragen op het gebied van scholing, werk, opvoeding of gezondheid. Ik laat ze zien welke praktische dingen ze kunnen leren. Voor de mensen zelf en voor hun kinderen is het goed om zich meer op de buitenwereld te oriënteren. Ik overleg op welke manier ze deel kunnen gaan nemen, bijvoorbeeld aan activiteiten in de buurt’.

Onderzoek
Uit onderzoek blijkt dat in de huidige samenleving velen zich geïsoleerd voelen en vaak last hebben van heimwee, psychische en gezondheidsproblemen. ‘ Gezinnen zijn blij dat er iemand langs komt en naar ze luistert. Ik ga de eerste keer mee naar de dokter, de school van hun kinderen of een instelling. Dan hebben ze het gevoel dat ze er niet alleen voor staan’, aldus bezoekvrouw Quania.

Sociale kaart
Een bezoekman of -vrouw kent de sociale kaart van de wijk en de stad goed. Ze zijn geen hulpverleners maar helpen mensen daar te komen waar ze geholpen kunnen worden. Ze zijn ook geen tolk, maar helpen om de eerste communicatieproblemen uit de weg te ruimen. Heel vraaggericht.

Werkwijze
Een Bezoekman of -vrouw legt het contact met potentiële deelnemers, op verzoek van maatschappelijke organisaties of door de persoonlijke netwerken van bezoekers van de PiëzoCentra. Van groot belang is cultureel begrip, waardoor Bezoekman of -vrouw en deelnemer elkaars situatie goed begrijpen. Bezoekman of -vrouw hebben daarom zo mogelijk dezelfde culturele achtergrond als de deelnemer.

De deelnemers worden -over het algemeen- thuis bezocht. Er vindt een intakegesprek plaats waarin de leefsituatie en hulpvraag verhelderd worden. Besproken wordt welke  stappen genomen kunnen worden om met de hulpvraag aan de slag te gaan. Daarbij wordt eerst gekeken wat iemand en/of zijn omgeving zelf kan bereiken. Mocht er externe hulp nodig zijn dan wordt bekeken welke maatschappelijke organisatie die hulp het beste kan bieden. De Bezoekman of -vrouw gaat dan met de deelnemer mee naar een afspraak met die maatschappelijke organisatie.. De Bezoekman of -vrouw fungeert als intermediair tussen de deelnemer uit de eigen cultuur en de Nederlandse samenleving.

De bevindingen in de bezoektrajecten kunnen inzicht verschaffen in de specifieke wensen, behoeften en belemmeringen bij deelnemers met een bepaalde culturele achtergrond. Met deze bevindingen kunnen maatschappelijke organisaties hun diensten beter afstemmen op de hulpvraag.

Voor meer informatie of voor het inschakelen van een Bezoekman of -vrouw kan je contact opnemen met Kirsten Cleij via kirsten@stichtingpiezo.nl of 06-55217956