VoorleesExpress

Piëzo voert – in samenwerking met de gemeente Zoetermeer, de openbare bibliotheek en de schoolbesturen van het primair onderwijs – de VoorleesExpress uit in Zoetermeer. De VoorleesExpress is een landelijk project dat inmiddels in meerdere steden wordt uitgevoerd.

Doelgroep
De VoorleesExpress is in eerste instantie bedoeld voor kinderen tussen 2 en 8 jaar met een taalachterstand. Een taalachterstand, die is veroorzaakt door de thuissituatie, waarin het Nederlands de tweede taal is of omdat deze kinderen opgroeien in een taalarme omgeving. Door interactief voor te lezen wordt de taalontwikkeling en het gevoel voor boeken en taal bij deze kinderen gestimuleerd en wordt hun woordenschat vergroot. Plezier in lezen staat daarbij voorop. Het voorlezen vindt plaats in de thuissituatie en alle gezinsleden doen zoveel mogelijk mee!

20 weken voorlezen
Enthousiaste Zoetermeerse vrijwilligers worden ingezet als voorlezers, nadat zij daarvoor zijn geschoold. De vrijwilligers lezen gedurende een periode van 20 weken elke week één keer voor. Ze bieden de ouders/verzorgers gaandeweg praktische handvatten om het voorlezen na afloop van het project zelf voort te zetten.

Over en weer leerzaam
De VoorleesExpress biedt vrijwilligers en de gezinnen ook de kans om elkaar te leren kennen, heel relevant in het kader van integratie. Uit ervaring blijkt deze nadere kennismaking over en weer als bijzonder en leerzaam te worden ervaren. Ook gaat de vrijwilliger samen met leden van het gezin naar de bibliotheek. Op die manier maakt het gezin kennis met de bibliotheek en wordt de drempel om boeken te lenen verlaagd.

Aanmelden
Neem voor meer informatie of om je aan te melden als voorlezer contact op met:
Wieneke Crince Le Roy, projectleider VoorleesExpress
Telefoonnummer: 06-11720398 of 079-3229453
E-mail: zoetermeer@voorleesexpress.nl
Voor meer informatie: www.voorleesexpress.nl

De gemeente Zoetermeer maakt de VoorleesExpress financieel mogelijk.