Pedagogische driehoek

Pedagogische driehoek is een project dat in Zoetermeer in samenwerking met stadssocioloog Iliass El Hadioui uit Rotterdam wordt uitgevoerd.

Het doel
Het doel van het project ‘De pedagogische driehoek” is het terugdringen van voortijdige schooluitval in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Andere doelstellingen zijn:

  • afname van demotivatie bij leerlingen;
  • professionalisering van professionals binnen en rond het onderwijs;
  • het creëren van een klimaat van pedagogische rust;
  • de schoolcultuur naar een hoger niveau tillen;
  • een optimaal functionerende pedagogische driehoek.

Professionaliseringstraject
Tijdens het project wordt een ontwikkel- en professionaliseringstraject neer gezet. Hierbij wordt geïnvesteerd in het professionaliseren van professionals: van kinderopvang tot mbo-opleiding, maar ook in de ondersteuning en zorg van leerlingen (en hun ouders).

Iliass El Hadiou heeft onderzoek gedaan in het kader van ‘De pedagogische driehoek’ bij jongeren naar de thuis-, school- en straatcultuur. Aandacht voor en vergroting van de ouderbetrokkenheid vormt daarbij – overeenkomstig één van de prioriteiten van de Zoetermeerse gemeenteraad – een centraal speerpunt. Piëzo werkt binnen het project samen met het OPOZ (Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer), het Stedelijk College Zoetermeer, het ID College en de gemeente Zoetermeer.

Piëzo en OPOZ samen met ouders en professionals achtergrondonderzoek gedaan in het kader van dit project. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd met ouders en professionals waarbij gesproken werd over de bevindingen van het onderzoek. Ook werd gesproken met leerlingen van groep 8 van een basisschool.
Iliass El Hadiou verzorgde Masterclasses aan de verschillende onderwijsteams van het ID College en van het Stedelijk College.

Momenteel wordt het project afgerond en wordt georiënteerd op een doorstart van het project.