Huiskamerproject Buytenhaghe

In het Huiskamerproject Buytenhaghe werkt Piëzo samen met Woonzorgcentrum Buytenhaghe. (Lerende) vrijwilligers van Piëzo zetten zich hier in om de ouderen van het Woonzorgcentrum een leuke middag te bezorgen. In het centrum wonen ouderen die geheugenproblemen hebben. Alle ouderen wonen zelfstandig in een woning waar 24 uur per dag mogelijkheid tot zorg is. Elke dag worden de ouderen door medewerkers van Buytenhaghe uit de woningen begeleid naar de huiskamers. Hier verblijven zij dagelijks tussen 10:30 en 18:30. Vrijwilligers van Piëzo met affiniteit met ouderen zetten zich in deze huiskamers in voor het welzijn van deze ouderen!

Elke woensdag om 14:30 verzamelen vrijwilligers van Piëzo zich bij het Woonzorgcentrum. Zij verdelen zich over de diverse huiskamers die Buytenhaghe rijk is. In elke huiskamer zitten andere ouderen met verschillende gradaties van geheugenverlies. Elke huiskamer heeft daarom een apart programma. In één van de huiskamers worden elke week onder leiding van Piëzo vrijwilligers spelletjes gespeeld. De ouderen genieten hier enorm van. Niet alle ouderen zijn meer in staat om een spelletje te spelen. In deze huiskamers verzorgen vrijwilligers de nagels van ouderen of organiseren zij belevingsmiddagen door bijvoorbeeld huisdieren mee te nemen.

Elk half jaar komen de vrijwilligers bij PiëzoCentrum Buytenwegh bijeen om een nieuwe programma te maken. De Sociaal Cultureel Werker van dit centrum zorgt ervoor dat het programma bij de locatiemanager van Buytenhaghe terecht komt. Zo weet iedereen wat er de komende tijd op de planning staat!

Doel
Doel van het project is het verbeteren van het welzijn van (licht) dementerende ouderen in WoonzorgCentrum Buytenhaghe. Daarnaast leren de vrijwilligers van Piëzo om te werken met ouderen en met elkaar. Een uitspraak van Jill Beekink, vrijwilliger van Piëzo, symboliseert de kracht van het project: “Het gevoel dat ik kan bijdragen aan iets dat groter is dan ikzelf. Het gevoel dat ik verschil kan maken, al is het maar voor een paar uurtjes in de week. Een praatje, een glimlach, dát is waar ik het voor doe”.