Moestuinproject Visioen

Op moestuinproject Visioen werkt Piëzo samen met verschillende partners om het groen rond Woonzorgcentrum Buytenhaghe te onderhouden en om de wijk, jong en oud, samen te binden. In de moestuin rondom Buytenhaghe kunnen kinderen, Piëzo-vrijwilligers, wijkbewoners en bewoners van het Woonzorgcentrum Buytenhaghe elkaar ontmoeten en samenwerken. Piëzo-vrijwilligers verzorgen de tuin samen met anderen en leren kinderen wat er groeit en bloeit. Wat buiten groeit wordt ook naar binnen gebracht zodat de bewoners van Buytenhaghe ook binnen plezier beleven aan de tuin.

Het hele jaar door zijn er activiteiten op en rond de tuin. In de herfst worden bijvoorbeeld pompoenen geoogst en herfstukjes gemaakt. In de winter maken vrijwilligers kennis met het snoeien van wilgen en het vlechten van wilgentakken om zo een compostbak te maken.

Doel
Doel van het project is het verbeteren van de buitenruimte en het aangrenzende groen van woonzorgzorgcentrum Buytenhage en het bevorderen van het wederzijdse contact tussen de bewoners van Buytenhage en andere wijkbewoners incl. scholen. Binnen het project participeren wijkbewoners met een verschillende achtergrond en leeftijd uit de wijk.

Moestuinproject Visioen is een samenwerkingsverband tussen stichting Piëzo, Woonzorgcentrum Buytenhaghe (Vierstroom) en stichting Zoete Aarde. Kinderen van de Prinses Margrietschool en kinderen van buitenschoolse opvang Kern Kinderopvang participeren in het project.

Deelprojecten
Binnen project Visioen zijn vier deelprojecten gedefinieerd:

  • Schooltuinieren met basisschoolkinderen.
  • Generatietuinen. Een generatietuin is een tuin waarin ouderen samen met kinderen van scholen of naschoolse opvang uit de buurt tuinieren. Zij verbouwen groenten en fruit, zaaien kruiden en bloemen en oogsten en eten uit de tuin. Bij de generatietuin staat de beleving centraal: samen doen en ervaren, in plaats van leren uit boekjes.
  • Opleiding vrijwilligers van Piëzo tot natuurcoach.
  • Beleefpad, Zintuigenpad, Oefenpad.