Opvoeden Samen Aanpakken

Doet u ook mee met ‘Opvoeden Samen Aanpakken’ in Zoetermeer!

logo-osa-nl-300[2]

Veel ouders en opvoeders hebben dezelfde vragen over opvoeding, dezelfde onzekerheden en stuiten op dezelfde uitdagingen. In bijeenkomsten van ‘Opvoeden Samen Aanpakken’ gaan ouders en opvoeders – samen met een vrijwilliger als gespreksleider – met elkaar in gesprek over opvoeden en opgroeien. U kunt een bijeenkomst van Opvoeden Samen Aanpakken bijwonen of u kunt een bijeenkomst voor ouders en opvoeders organiseren.

Wilt u informatie over het project ‘Opvoeden Samen Aanpakken’ (OSA), neem dan contact op met Wendy Moerman, coördinator OSA. Telefoon 079-3229453/ 06-80055583. E-mail: wendy@stichtingpiezo.nl

Stichting Piëzo voert het project uit in samenwerking met medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg die (mede) zorgdragen voor de training van de gespreksleiders. Ook medewerkers van Meerpunt Informatie en Advies leveren een bijdrage aan OSA door het geven van voorlichting over de diensten en mogelijkheden van het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en Gezin (Meerpunt).

OSA in PCB-3